Witamy na BudowlanaStrefa.pl

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Należy wiedzieć, że zgodnie z projektem nowelizacji „Prawa budowlanego” oznaczonym datą 16 listopada 2022 roku i opublikowanym na stronie internetowej: www.legislacja.rcl.gov.pl dla osób zamierzających wybudować dom jednorodzinny najistotniejszą zmianą ma być likwidacja możliwości wnoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do zgłoszenia budowy prowadzonej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Ma to dotyczyć budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, i które mają nie więcej niż dwie kondygnacje – bez względu na ich powierzchnię zabudowy. Budowę takich domów można więc będzie rozpocząć szybciej.

Również planowana jest likwidacja obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy (które inicjowało postępowanie po stronie organu nadzoru budowlanego) na rzecz możliwości oddania do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przez kierownika budowy. Warto dodać, że dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych będzie co prawda wprowadzony obowiązek zawiadomienia o rozpoczęciu użytkowania, ale będzie to czynność o charakterze technicznym (nie będzie wszczynać po stronie organu nadzoru budowlanego jakiegokolwiek postępowania administracyjnego, organ ten zawiadomienie będzie jedynie „przyjmował do wiadomości”).