Witamy na BudowlanaStrefa.pl

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Kosztorysy budowlane

Kosztorysy budowlane to ogólna nazwa dokumentacji przedstawiającej koszty budowlanych projektów. Projekty budowlane – nazywane inwestycjami – jako plany realizacji usług budowlanych – posiadają swoje ceny. Ceny zawarte w kosztorysie to koszt główny oraz szczegółowe koszty wykonania zróżnicowanych usług na każdym etapie. Kosztorys budowlany jest dokumentem określającym pieniężną wartość obiektów lub robót budowlanych (bądź usług stanowiących etapy realizacji projektu inwestycyjnego), wyliczoną według ustalonych metod.

Rodzaje kosztorysu

Główne rodzaje kosztorysu budowlanego to kosztorys: inwestorski, ofertowy, powykonawczy oraz zamienny. Kosztorys budowlany przygotowany na zlecenie inwestora lub przez zamawiającego określany jest mianem kosztorysu budowlanego inwestorskiego. Jego założeniem jest prezentacja średniej wartości robót budowlanych. Powstaje przed rozpoczęciem prac. Kosztorysy budowlane ofertowe przygotowywane są przed podpisaniem umowy na realizację inwestycji przez wykonawcę na żądanie inwestora. Kosztorysy budowlane powykonawcze powstają po zakończeniu robót w przypadku, gdy wcześniej, przed rozpoczęciem prac nie można było szczegółowo określić świadczonych usług. Kosztorysy budowlane zamienne zmieniają i zastępują kosztorysy ofertowe.

Kosztorysy budowlane – inne rodzaje

Kosztorysy budowlane mogą mieć również charakter kosztorysów dodatkowych w przypadku, gdy niezbędna jest wycena robót dodatkowych lub zamiennych. Ponadto kosztorysy budowlane mogą mieć bardziej specjalistyczne przeznaczenie, stanowiąc kosztorysy budowlane dla banku – szacunkowe dokumenty, nie wymagające dokładnych analiz.

Kosztorysy budowlane – ogólna charakterystyka

Kosztorysy budowlane to dokumentacja krążąca między stronami procesu budowlanego – inwestorem, odpowiedzialnym za zlecenia określonych w umowie robót budowlanych – oraz wykonawcą, czyli podmiotem realizującym projekt budowlany. Kosztorys budowlany zawiera specyfikację projektu inwestycyjnego – koszt całości, koszt jednostkowe, elementy składowe wszystkich kosztów.