Witamy na BudowlanaStrefa.pl

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Zasiedzenie, czyli nabycie praw do użytkowanych nieruchomości możliwe jest po upływie określonego czasu. Następuje z mocy prawa, czyli po spełnieniu ustawowych przesłanek. Zasiedzenie potwierdza sąd, co daje dowód własności nieruchomości. Zasada jest taka, że posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat. Chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze.

Należy wiedzieć, że wniosek o zasiedzenie nieruchomości (domu, mieszkania czy działki) możemy złożyć po 20 latach od dnia objęcia nieruchomości przez tzw. posiadacza samoistnego. I władania nią w tym czasie nieprzerwanie (ważna jest ciągłość posiadania). Jeśli dana osoba weszła w jej posiadanie w dobrej wierze. W pozostałych przypadkach (nawet w razie tzw. złej wiary) może to nastąpić dopiero po 30 latach. Gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o zasiedzenie składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości (działki, domu). Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli uzna je za udowodnione (należy przedstawić wnioski dowodowe). Opłata od wniosku wynosi obecnie 2000 zł.

Należy wiedzieć, że posiadaczem samoistnym jest osoba, która włada rzeczą jak właściciel i traktuje ją jak swoją własność (na przykład reguluje opłaty, dba o nią). Za dobrą wiarę uznana zostanie na przykład sytuacja, kiedy posiadacz żył w błędnym, lecz uzasadnionym przekonaniu, że przysługuje mu prawo własności. Znów za złą wiarę zostanie uznana na przykład sytuacja, kiedy posiadacz zdawał sobie sprawę, że na przykład działka do niego nie należy. Dobra lub zła wiara posiadacza nie ma jednak wpływu na uzyskanie własności i możliwości jej zasiedzenia. Wpływa jedynie na długość terminu zasiedzenia.

W niektórych sytuacjach bieg terminu zasiedzenia może zostać przerwany. Jeśli do tego dojdzie, zasiedzenia rozpocznie się na nowo. Jest to możliwe w razie podjęcia jakiejkolwiek czynności przed sądem lub innym organem, uznania roszczenia przez osobę, przeciwko której ono przysługuje. Także w przypadku wszczęcia mediacji. Przerwanie zasiedzenia nastąpi jednak tylko wówczas, kiedy czynności te podejmie prawowity właściciel nieruchomości.